“Şirketlerde iyi insan alımı aslında diğer bütün süreçlerin düzgün yürümesi için ana koşul “

Bana insan kaynakları mesleğini sevdiren, mesleki gelişimimde çok değerli katkıları bulunan İK Proje Danışmanı ve Eğitmen İpek Aral, Şubat ayı içinde Business Management School ile birlikte Facebook üzerinden canlı İK sohbeti gerçekleştirdi. 

Kendisi geçtiğimiz sene 8 Aralık 2017 tarihinde Azerbaycan’ın en büyük İK etkinliği sayılan ve ana teması İşveren Markası olarak belirlenen Bakü İK Zirvesi 2017 ‘ye konuşmacı olarak davet edilmişti.

İpek Aral,  işveren markasının önemini anlatan sunumu ile zirvede dikkatleri çekmişti. İşveren markası konulu sunumunu buradan izleyebilir, zirve sonrası izlenimlerini yansıtan düşüncelerini buradan okuyabilirsiniz.

Gelelim canlı İK sohbete…

“Şirketlerde iyi insan alımı aslında diğer bütün süreçlerin düzgün yürümesi için ana koşul ” – İpek Aral

İpek Aral canlı yayında:

  • Seçme yerleştirme,
  • Performans değerlendirme,
  • İşveren markası,
  • Motivayon,
  • Ücret yönetimi,
  • Görev tanımları,
  • Yönecilik,
  • Yeni İK’cıların neler yapması gerektiği üzerine Azerbaycan’daki meslekdaşlarından gelen soruları yanıtladı.

İzlerken çokça notlar alacağınıza eminim. Sunuma buradan ulaşabilirsiniz.

İçerik ve Görsel Kaynak : İpek Aral & Business Management School

Reklamlar

“Şirketinizde İşveren Markası Çalışmaları Yapılıyor Mu?

İşveren markası son yıllarda ülkemizde giderek daha çok konuşulmaya, önemsenmeye ve iş süreçlerine dahil edilmeye başlandı.Bu gerçekten sevindirici bir gelişme.

Çalışabilecek en iyi yer algısı yaratmak ciddiyet isteyen uzun vadeli bir süreçtir. Bu noktada işveren markası, hem kurum içi iletişim ve yetenek yönetiminizde hemde işe alım sürecinizde size büyük kolaylık sağlıyor.

İşe alım sürecinde gelişen her bir unsur, işveren markasını olumlu veya olumsuz bir şekilde doğrudan etkilemekte.

Keza işveren markası yönetiminin etkin bir şekilde sürdürülebilirliğinde, üst yönetimin tutumu ve katılımı kilit bir roldedir.

Bu yüzdendir ki insan kaynakları yöneticileri haricinde üst yönetimlerinde bu alanı önemsemesi, gelişmeleri güncel olarak takip etmesi de daha bir elzem olmakta.

İşveren markası üzerine kaynak teşkil etmesi açısından faydalanabileceğiniz harikulade makalelerinden dolayı Merdiye Eker‘e çok teşekkür ederim.

Copyright © Merdiye Eker – İşveren Markası Uzmanı

Başarılı ve Güçlü Bir İşveren Markası İçin : “Çalışanlarınıza Değer Verin!”

Her ülkenin kendine özgü sosyo-kültürel olguları vardır. Sürekli değişim içerisindeki bu olgular ister istemez çalışma hayatını da doğrudan şekillendirmektedir.

Değişen ve farklılaşan iş gücü yapısı, iletişim ve bilgi teknolojilerinde ki baş döndürücü gelişmeler, tüketici/müşteri/çalışan içgörü, tercih ve tutumlarında ki değişimler; kurumun dolayısıyla da markanın tercihi, başarısı ve sürdürülebirliği noktasında önemli bir rol oynamaktadır.

Kurumlar ve markalar nezdinde değişen ve farklılaşan iş gücü yapısının doğru analizi ile daha sağlıklı ve sürdürülebilir çalışan ve yetenek yönetimi, kurum içi iletişim, güçlü ve etkin işe alım stratejileri ve dolayısıyla da güçlü bir işveren markası inşa edilir.

Konuyla alakası olması açısından çalışmalarını yakından takdirle takip ettiğim Sosyolog kökenli İşveren Markası Uzmanı değerli arkadaşım Merdiye EKER, bir makalesinde İşveren Markası Yönetimine Sosyolojik Açıdan nefis bir şekilde değinmiş. Kendisine bu önemi makale için bir kez daha buradan teşekkür ederim.

Kaynak : Copyright © Merdiye Eker – İşveren Markası Uzmanı 

“Employer Brand Summit, 12 Nisan’da” – #EBS2018 #energizingHR

12 Nisan 2018’de Wyndham Grand Levent’te gerçekleşecek olan Employer Brand Summit ile ilgili detaylı bilgiye ve “İşe Alım Stratejiniz Ne Kadar Aday Deneyimi Odaklı?” başlıklı yazıma buradan ulaşabilirsiniz.

 

“Aday ve Çalışan Deneyimi Zirvesi, 22 Mart’ta İzmir’de” – #calisandeneyimizirvesi

Çağın İnsan Kaynakları & Atalante Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, 22 Mart 2018 tarihinde İzmir’de Aday ve Çalışan Deneyimi Zirvesi düzenliyor.

Deneyim tasarımı sadece kurumu değil insan yönetimi süreçlerini ve iç iletişimi doğrudan etkileyen ve şekillendiren önemli bir etmen.

Etkin ve güçlü bir deneyim tasarımı, işveren markasını da haliyle güçlü, etkin ve sürdürülebilir kılmakta. Bu yüzden bu konuyla ilgili düzenlenen etkinlikler giderek daha çok önemli hale gelmektedir.

Aday ve Çalışan Deneyimi Zirvesi tanıtım içeriğine kısaca değinecek olursak!

Günümüzde çalışanlar, şirketlerin en değerli entelektüel sermayesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden şirketlerin başarılı olmasında, stratejik hedeflerine ulaşmada çalışanların verimliliği ve performansı büyük önem taşıyor.

Şirketler yeteneklerin, yeteneklerse en iyi olduklarını düşündükleri şirketlerin peşinde…Bu döngü devam ederken de işveren markası ile karşılaşıyoruz. İşveren markası güçlü olan şirketler potansiyel adaylar tarafından daha çekici hale gelmekte ve mevcut çalışanlarından da şirkette kalma sürelerini arttırmaktadır.

Bu zirvenin amacı; şirketlerin organizasyonel hedeflerini gerçekleştirebilecek olan yeteneklere ulaşıp, onları organizasyonuna dahil etmek, bu süreçte işveren markasından faydalanarak çalışan bağlılığını sağlayacak süreç ve uygulamaları ele almaktır.

22 Mart 2018 tarihinde Mövenpick İzmir’de, birbirinden değerli konuşmacıların yer alacağı Aday ve Çalışan Deneyimi Zirvesi ile ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Kaynak : Çağın İnsan Kaynakları & Atalante Danışmanlık ve Eğitim Merkezi

“Takip Edilebilir İşveren Markası ve Çalışan Deneyimi Etkinlikleri – 2018” #employerbrand #employeeexperience #recruiting #events

İşveren markası ülkemizde giderek daha çok konuşulmaya, önemsenmeye ve iş süreçlerine dahil edilmeye başlandı.Bu gerçekten sevindirici bir gelişme.

İşveren markası yönetiminin etkin bir şekilde sürdürülebilirliğinde üst yönetimin tutumu ve katılımı kilit bir roldedir.

Bu yüzdendir ki insan kaynakları yöneticilerinin haricinde üst yönetimlerinde bu alanla ilgili sağlıklı bilgiler edinmesi, önemsemesi ve gelişmeleri güncel olarak takip etmesi de elzem olmakta.

Aşağıda işveren markası ve çalışan deneyimi üzerine 2018 yılı içerisinde gerçekleşecek olan birkaç ulusal ve uluslararası düzeydeki etkinliği takip amaçlı listelemeye çalıştım.

“Performans Değerlendirme Sorunsalı” #peryonkongre

PERYÖN‘ün organize ettiği 2-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen 25. İnsan Yönetimi Kongresindeydim.

Kurum içi girişimcilik, dijital dönüşüm, liderlik, endüstri 4.0, yapay zeka, işveren markası, performans değerlendirme ve iş hukuku üzerine çok iyi oturumlar vardı, hangisine gireceğimi bir an bilemedim.

Global anlamda çalışma hayatı, sektörler ve iş gücü dinamiği sürekli bir değişim içerisinde. Yeni yaklaşımlar ve çözümler ile daha iyi öğrenmenin, motivasyonun, performansın, verimliliğin, bağlılığın, yetenek yönetiminin ve kurum içi iletişimin kapılarını aralanıyor.

Her ne kadar eğitim ve işveren markası ile yakından çok ilgilensem de bu sene ki #peryonkongre’de beni hiç şaşırtmayan oturumlar, performans değerlendirme sistemi ve iş hukuku üzerine idi.  Oturumlara ilgi bu sene de bayağı yoğundu.

Performans değerlendirme insan kaynakları profesyonellerin ve yöneticilerin en çok zamanını alan fonksiyonların başında geliyor. Gerçeği söylemek gerekirse özünde ne çalışan memnun ne de yöneticiler.

“Yönetici doğru bir şekilde süreci takip ederse insan kaynaklarının da işi kolaylaşıyor.” #peryonkongre 

Son yıllarda performans değerlendirme üzerine globalde birçok kurum, radikal kararlar aldı. Kimisi performans sistemini tamamen kaldırdı kimisi ise değerlendirme sisteminin işleyiş süreciyle ilgili kurum kültürüyle entegre bir şekilde yapısal değişikliklere gitti.

Dijital dönüşüm, yapay zeka kapımızı çalarken hala performans değerlendirme sistemine takılı kalmak! Sanırım bir süre daha bu konu bizi meşgul edeceğe benzer..

25. İnsan Yönetimi Kongresi ile ilgili twetlere #peryonkongre etiketi ile ulaşılabilir.

Nazik davetlerinden dolayı Sayın Özlem Helvacı‘ya ve bu önemli organizasyonda emeği geçen değerli tüm PERYÖN ekibine çok teşekkür ediyorum.

Kaynak : PERYÖN

“İşveren markası, yalnız başına işe alım fonksiyonundan çok daha büyüktür.” #employerbranding #strategy

Değerli arkadaşım İşveren Markası Stratejisti Merdiye Eker ile EBInternational Başkanı/ CEO, Uluslararası Stratejist, Kurumsal Danışman Sayın Brett Minchington birlikte ortak bir çalışma da bulunarak “Dünya Standartlarında İşveren Markası Yaratmak Amacıyla, Türk Firmalar İçin Fırsatlar” başlığı altında en iyi uygulama içeren uluslararası bir makale yayınladılar.

En iyi uygulama içeren uluslararası makalede;

Employer Branding International Başkanı Brett Minchington, işveren marka stratejisini 2016/2017 için yeni bir seviye olan beş odak bölgesi olarak sınıflandırmakta.

Merdiye Eker ise Brett Minchington tarafından belirtilen her odak noktayı; Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların içinde bulundukları şartları, çalışan kesimin demografik yapısını, şirketlerin işveren markasına yaptıkları yatırımla nasıl dönüşler elde edeceğini, Türk firmaları bekleyen fırsatları göz önüne alarak ayrıntılı şekilde açıklamakta.

Brett Minchington ve Merdiye Eker’in birlikte hazırladıkları bu önemli çalışmayı okumak için tıklayınız.

Copyright © 2017 Merdiye Eker – İşveren Markası Stratejisti

 

İK’nın geleceği sizin ona nasıl anlam yüklediğinize bağlı! #futureofHR

İnsan kaynakları denilince akla hep klasik personel yönetimi, bordro ve özlük işleri hatta ve hatta idari işler boyutu geliyor ve ne yazık ki günümüzde kurumlarda bunlar hala ağır basıyor.

İnsan yönetimi hızlı bir evrim geçiriyor, haliyle de yönetim fonksiyonları ve süreçleri de değişim karşısında kendisini entegre edip, farklılaşarak zenginleşiyor.

İşe alım, eğitim ve yetenek yönetimi, işveren markası, performans değerlendirme, veri analitiği, stratejik ortaklık, akıllı yazılımlar ve robot teknolojisi boyutu aslında insan yönetiminin bugünü ve geleceği adına bizi önemli ölçüde etkileyecek etmenler.

İki önemli soru!

İnsan kaynakları biriminin varlık amacı ve üst yönetiminde ki rolü nedir? Bu noktada kurumun bakış açısı ve stratejisi ne yönde olmalıdır?

Bu iki soruya verilecek cevaplar aslında insan yönetiminin içeriğini, etkinliğini ve sürdürülebirliğini şekillendirmektedir.

Katıldığım konferanslarda, zirvelerde insan yönetimi adına harikulade fikirler, düşünceler sahneye çıkıyor. Her dinlediğimde anlatılanları sorgulama gereği duyuyor ve şu soruyu soruyorum: Günün sonunda bu fikirleri, bu düşünceleri kaç kurum hayata geçiriyor?

Yani özetle, ne kadarı algılanıyor ve anlaşılıyorsa bir o kadarı da hayata geçiyor…

Acı ama gerçek.

İnsan kaynakları yönetiminin dolayısıyla da insan kaynakları biriminin ülkemizde yeterince anlaşılamadığı kanaatindeyim. İK ya gelenekselciliğin arasına sıkışmış ya da ona verilen yetki ve bütçe oranında varlığını devam ettirmekte.

Tekrar altını çizmek gerekirse…

İşe alım, eğitim ve yetenek yönetimi, işveren markası, performans değerlendirme, veri analitiği, stratejik ortaklık, akıllı yazılımlar ve robot teknolojisi boyutu aslında insan yönetiminin bugünü ve geleceği adına bizi önemli ölçüde etkileyecek etmenler.

Dolayısıyla da,  İK’nın geleceği kurumların nasıl algıladığına, anlamlar yüklediğine ve ne şekilde uygulamaya çalıştıklarına bağlı!

Copyright © 2017 Gökhan Yılmaz | HR Specialist | Her Hakkı Saklıdır.

Doğru pozisyona uygun,yetenekli adaya mı ulaşmalıyım yoksa süper kahraman modunda bir adaya mı?

Kariyer hayatına yeni başlayacakların ve iş değişikliğini düşünenlerin en çok şikayet ettikleri konuların başında iş ilanları geliyor.

Sonda söylenmesi gerekeni başta söylemek gerekirse hazırlanan vasat ve hatalı iş ilanı ile doğru adayı bulmaya çalışmaktan artık vazgeçmek gerek (1)isilanı

Biz insan kaynakları bloggerları ve çalışanlarınında en çok dile getirdiği ve işlediği konuların başında özgeçmiş ve mülakatlardan sonra iş ilanları gelmekte.Bu da yayınlanan iş ilanların ne boyutta olduğu  göstermekte!

Özgeçmiş ve mülakat aday cephesini ilgilendirirken iş ilanları ve mülakat yönetimi de kurum/yönetici cephesini ilgilendirmekte.

Yaza yaza sorun hal olunur mu bilmem ama belirttiğimiz mevzularında aday,kurum,yönetici açısından farkında ve bilincinde olunması,içselleştirilmesi ve uygulanabilirliği önemli gibi!

Konumuza dönecek olursak!

Hadi canım ya iş ilanı da neymiş dememek gerek aslında…

Bir şirketin kurum kültürünün izlerine ve insan kaynakları politikalarının ne olduğuna dair ön bilgiye yayınlanan iş ilanı ile rahatlıkla ulaşabilirsiniz aslında.

Doğru adayı bulmak ve şirket insan kaynağı açığını kapatmak üzere hazırlanan mükemmel bir iş ilanı ile kısa zamanda verim alınırken hatalı,eksik,abartılı iş ilanı ile de sürekli zaman ve maliyet kaybı yaşanabilmekte.

Bu da doğru ve etkin kullanıldığında karlı,hatalı ve bilinçsiz bir şekilde yürütüldüğünde ise maliyet kalemini çokça şişirtmekte.

İki önemli soru!

Doğru pozisyona uygun,yetenekli adaya mı ulaşmalıyım yoksa joker karakterli, süper kahraman modunda bir adaya mı?

İkincisini tercih edecek olursanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

Zira aldığınız süper kahraman modunda adayın iş yoğunluğuna bağlı olarak her işe koşması,iş tanımının açık olması beraberinde verimsizliği,memnuniyetsizliği ve kısa zamanda işten ayrılma düşüncesini de beraberinde getirecektir.

O zaman şu soruyu haklı olarak sormak gerek!

Nitelikli,yetenekli,potansiyeli yüksek Liderlik,Yenilikçilik,Girişimcilik özelliğine sahip adaylara (2) ulaşmak varken neden joker karakterli,süper kahraman modunda!  arayışlara yönelim ki?

Bu nedenledir ki hazırlanan ve yayınlanan iş ilanlarının niteliği ve içeriği de gerek işe alım süreçlerinde gerekse sonraki süreçlerde aday/kurum/yönetici/ik açısından çok önemli bir boyut kazanmaktadır.

© 2014 Gökhan Yılmaz 

Kaynak :

(1) Eksik ve Hatalı İş İlanı ile Doğru Adayı Bulmaya Çalışmak! – Mart 2013 tarihli yazım

(2) NitelikliYetenekli ve Potansiyeli Yüksek Çalışanlardan Şirket İçi Eğitim Kadrosu Yaratılabilir mi? – Nisan 2014 tarihli yazım