İşveren markası stratejinizi geliştirirken anlamlı bir çalışan değer önermesi oluşturmak önemlidir

2007 yılında Fortune 500 listesinde yer alan firmaların %20 si bu alanda uzman departmanlarıyla çalışmalarını sürdürürken bu dönemde listedeki şirketlerin oranları %70’e ulaşmıştır.

Türkiye de ise işveren markasının şirketlerin gündemine yeni girdiğinin farkındayım!. Ancak son yıllarda gerçekleştirilen işveren markası zirveleriyle işletmelere önemini ve dünyadaki gelişmeleri tanıtılmaktadır.

İşveren markası yönetiminin şirkete sağlayacağı getiriler üzerinden geçmek doğru olacaktır.

Çalışanların bağlılık düzeylerinde artış ilk hissedilen etki olacaktır. Bu çalışmada asıl misyon işletmeyi “Çalışılabilecek En İyi Yer” olarak değerlendirilmesini sağlamak olacaktır. Çalışan personelin bu düşüncesi sizin işgören sirkülasyonunuzun azalmasına neden olacak bu ise, zamanınızı mevcut pozisyonlara yeni personel almak için harcamanız yerine personelin bağlılığını arttırmak için yeni düşüncelere zaman ayırmanıza imkan verecektir.

Motivasyon ve Performansa Etkisi: Bir konuşma esnasında şirketin adını söyleyip onunla gurur duymak çalışanı şirkete daha çok bağlar. Daha çok sosyal ortama girip gurur duyduğu bu özellikle ön plana çıkmaya önem verir. Bu gurur duygusu şirketle aralarında bir duygusal bağlılık sağlar.

Sürdürülebilir Etki: Artık zamanın öncesinde ilerlemek önem kazandı. Eskiyle kimse ilgilenmiyor, geleceğe yön verecek projeler isteyen bir kuşak bizi bekliyor. Amaç fark yaratmaksa geleneksel işe alım sürecinden farklı olarak “en çok çalışılmak istenen şirket” olma gibi bir amaç edinilmesi gerekmektedir. Bu ise stratejik bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Bu ise normal şekilde devam eden ik departmanına stratejik bir duruş kazandırır.

Odaklanma: Bir şirket gündemin en gözde gelişim planına (inovasyon gibi) önem veriyorsa, işveren markası bu özelliğe odaklanarak yaratıcı ve özellikli kişilerin dikkatini çekebilir.

Başvuruların Niteliğindeki Olumlu Değişiklik ve Teklif Kabul Oranında Artış: Yüksek nitelikli personeli şirketinize çekmek demek, mevcut düşünen ve işleyen rutini değiştirmek için size imkan verilmesi demek, en iyilerle çalışmak ve farklı ve üstün fikirlerin çıkabileceği bir sinerji oluşturmak, piyasada en iyi olma fikrinin size verilmesi demek. Ters açıdan baktığınızda da işveren markanıza yatırım yaptığınız sürece size olumlu dönecek bir diğer durumda, çalışmak istediğiniz kalifiye personele sunduğunuz teklifin kabullenmesi olacaktır.

Çalışan referanslarında artış: Bir insanın çalıştığı şirketin reklamını yapması için onunla gurur duyması gerekir. Çünkü kendini şirketle bütünleştirme hissine o zaman kapılır. Çevrelerine tavsiye etmeleri ise bundan sonraki adımdır.

Yönetici memnuniyetinde artış: Kalifiye personel ile çalışmak üst düzeyde performans sağlanması için global anlamda yapılan bütün süreçlerin şirkette uygulanıyor olması, çalışanların memnuniyet düzeylerinin artması, yöneticilerin de motivasyonlarını olumlu yönde etkileyecektir

Güçlü bir örgüt kültürü: Aslında İşveren marka uzmanının misyonu kurumun imajına uygun mesajı belirleyip hedef kitleye onu iletmektir. Markanın sadeliği, netliği, nokta vuruşu, herkes tarafından algılanmasına ve kurumsal sinerji oluşmasına sağlayacaktır.

İşe alım maliyetlerinde düşüş: Genelde işveren markasını güçlü yöneten şirketler bu süreç için ayrı maliyet bütçesi hazırlamazlar. Çünkü her zaman konusunda profesyonel olan çalışanları bünyelerine katmayı amaç edinmişlerdir. Bu nedenle güçlü isimlerden oluşan bir CV bankası mevcuttur. Bu Cv lere ulaşmak için ayrıca kaynaklara da gerek yoktur. Şirket işveren markasının başarıyla oluşturulmasından dolayı bir “çekim merkezi” hakline gelmiştir.

Artan rekabet gücü : Günümüzde firmalar kendini öne çıkarmak için alışılagelen reklam anlayışından vazgeçmiştir. Normal süreçte kurumu ön plana çıkaracak olan herkesin kolaylıkla ulaşabileceği veriler, teknolojiler yada herhangi başka bir öğe değildir. Çünkü enformasyon çağı yaşadığımız bu dönemde ulaşılamayacak elde edilemeyecek hiçbir bilgi yoktur.

Her şeye kolaylıkla ulaşılabilecek noktadayız. Şirketler arası rekabetten başarıyla çıkacak olan, organizasyon bünyesinde yer alan insan kalitesidir. Özellikle know-how bilgilerle şirketin misyonuna, vizyonuna inanarak diğer firmalardan gelen personelin; şirkete bu bilgileri kazandırmasıyla gelişen organizasyon rakiplerine çok rahat farklar atabilmektedir.

İşveren markası şirketi hedef kitlede “Çalışılabilecek En İyi Yer” hafızalarda yer almak için çalışır. Bu algı duygusal bağlılığında güçlenmesine neden olacak marka daha da güçlenecektir.

Çalışana yapılan yatırımın sonu her zaman kazançtır!

Kaynak : Merdiye Eker & İşveren Markasına Yatırım Kazanç Olarak Geri Döner 1

Copyright © 2017 Merdiye Eker – İşveren Markası Stratejisti 

Reklamlar

Şirketinizde işveren markası çalışmaları yapılıyor mu?

23 Nisan 2016 tarihinde KariyerİST Kariyer ve Girişimcilik Merkezinin ev sahipliğinde  gerçekleşen Nisan ayı “Bir Kahve Mola Buluşmaları” etkinliğine,  işveren markası dünyasına gerek çalışmaları gerekse mesleğine olan tutkusu ve harikulade sinerjisi ile renk ve zenginlik katan değerli meslektaşım Merdiye Eker İşveren Markası sunumu ile konuk oldu.

Merdiye Eker ile İşveren Markası Üzerine

Merdiye Eker ile İşveren Markası Üzerine

Öncelikle nazik davetlerinden dolayı Kamil Kasacı‘ya ve Merdiye Eker‘e çok teşekkür ederim.

İşveren markası, her ne kadar ülkemizde hem kavram hemde içerik/fonksiyon olarak gerek şirketlerde gerekse İK  biriminlerinde  daha yeni varlığını gösterse de yurt dışında uzun yıllardır başarıyla adından söz ettirmekte.Merdiye Eker ile İşveren Markası Üzerine

Hal böyle olunca işveren markası ile ilgili ülkemizde yer alan her önemli çalışma ve katkıda dikkate değer bulunmakta ve önemle takip edilmekte.

Merdiye Eker, bu önemli etkinlikte  marka, pazarlama, sosyal medya ve insan kaynakları açılarından işveren markasına bakarak, güncel bilgi ve örnek uygulamalarla işveren markası üzerine nefis bir sunum ziyafeti verdi.

Sunum içeriğinin güncelliği bir yana anlatım tarzı, üslubu, konuya hakimiyeti ve  katılımcılarla etkileşimi harikaydı.Velhasıl her anı hazine değerinde farkındalıkla dolu bir etkinlik oldu diyebilirim.

İşveren markası ile ilgili kaynak teşkil etmesi açısından Merdiye Eker’in yazılarından oluşan önemli bir derlemeyi geçtiğimiz Ocak ayında bu platformdan paylaşmıştım.

Önemli bir anket!

İşveren markası üzerine bir dakikanızı bile almayacak olan şu ankete (Şirketinizde işveren markası çalışmaları yapılıyor mu?) katılıp sizde katkı sunabilirsiniz.

Kaynak : Merdiye Eker

Gelişim Alanının Etkinliğini Belirleyen Önemli Bir Unsur “Tutum”

2 Nisan 2016 tarihinde #DCSohbet’16 başlığı altında  “İletişim Şahane” ana temasıyla Dale Carnegie Akademi ve Social Thinks ortaklaşa önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Bundan sonra her ay düzenleyecekleri ve farklı sektörlerden profesyonellerin katılımıyla gerçekleştirecekleri #DCSohbet16’ın ilk konukları biz insan kaynakları bloggerları oldu.

Dale CarnegieÖncelikle nazik davetlerinden dolayı Sayın Dr.Çağlayan Bodur, Dilek Faka, Karin Işıkçı ve Dale Carnegie Akademi ekibi ile Social Thinks‘ten Levent Pınar‘a çok teşekkür ederim.

#DCSohbet16 tek kelime ile harikulade idi.Hem akademinin hemde bloggerların sinerjisi, içtenliği, bol farkındalıkla dolu etkileşim ve zirve tadında sunumlarla geçen nefis bir gündü.

#DCSohbet16 organizasyonu kahvaltı ile başladı.Dale Carnegie tanıtımı, etkili iletişim için karşımızdakinin değerlerini anlamak ile devam etti.Ve akabinde liderlik ve liderlik eğitimi üzerine muhteşem bir sunum ile sona erdi.

Bağlılığı Artıran Global Çözüm Ortağı!

DCSohbet16

DCSohbet16

Dr. Çağlayan Bodur ve Dilek Faka, Dale Carnegie Akademi ile ilgili bilgilendirici bir tanıtım ile başlangıç yaptılar.

Tad vermesi anlamında “biz ne yapıyoruz’a” karşılık verdikleri eğitimlerden bir kesit ile nasıl yaptıklarını, farklılıklarının, metodolojilerinin ve know how’larının neler olduğunu insan kaynakları bloggerları ile paylaşarak ilham verici, katkı sağlayıcı bir etkileşim gerçekleşti.

Karin Işıkçı – İletişim ve Değerler

Karin Işıkçı

DCSohbet16

Karin Işıkçı, sunumunda etkili iletişim ve değerlerin önemine değinerek insanları iş ortamında daha iyi tanıyabilmek, değerlerini anlayabilmek için kullanılan üç aşamalı bir metodolojiden bahsetti.

İçgörü Yönetimi;

  • Gerçeğe dayalı sorular,
  • Sebebe dayalı sorular,
  • Değere dayalı sorular.

Dr. Çağlayan Bodur – Liderlik ve Bağlılık Üzerine

Çağlayan Bey, Deloitte Global İnsan Kaynakları Trendler araştırmasından bir kaç başlık paylaşarak “Liderlik nedir, neden önemlidir?, Liderlik Eğitimine ve Bağlılık” konularına ik zirvesi tadında sunumuyla genişçe yer verdi.

Kapasite Açığı önem sırasına göre;

  • Liderlik
  • Kültür ve Bağlılık
  • Öğrenme ve Gelişim
DCSohbet16

DCSohbet16

Bu üç önemli başlık araştırmalarda her zaman üst sıralarda yer almakta dolayısıyla Dale Carnegie Akademi, iş ve eğitim süreçlerinde bu üç önemli başlığa önem vermekte ve odaklanmakta.

Bir liderin sahip olması gereken özellikler nedir?

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre liderlik üzerine 80 tane özellik tanımlanmış.Bu 80 özellik içerisinden 3’ü diğerlerinden farklıdır.

Geliştirilemeyen, bir insanda var veya yok olan özellikler Doğuştan Liderlik adı altında “IQ, Karizma ve Hırs” diğer 77 özellik ise geliştirilebilen liderlik özellikleri olarak tanımlanmış.

Liderlik geliştirilebilir bir şey.Neyi geliştirmemiz gerekir dediğimizde bu noktada Başarı Üçgeni dediğimiz bir kavram ortaya çıkıyor.Herhangi bir özelliği doğru ve istenen yönde sergilenebilmesi Başarı Üçgeni (Bilgi-Tutum-Beceri) ile mümkün.

Çağalayan Bey, bu noktada tutumun altını çizerek çok önemli bir etmen olduğuna, teoride üçüne (Bilgi-Tutum-Beceri) ihtiyacımız olsa da tutumun eksikliğinden dolayı etkin bir gelişim alanı olmayacağını ifade etti.

Bu nedenle Liderlik Akademesi eğitimlerinde metodolojik yönetimleri  ile tutuma yer vererek en önemli farklarının tutum kazandırmak olduklarını, tutumu kazandırarak gelişimi sağlamaya çalıştıklarını ek olarak belirtti.

Çağlayan Bey, eğitim programlarından bahsederken Marshall Goldsmith‘ten aktardığı önemli bir anektod gayet zihin açıcıydı.

Bir eğitim programı bir kişiye bir şey kazandırmaz.Eğitim programından aldığını gerçek hayata uyguladığı takdirde bir kazanım elde eder, gelişir.

Çalışan bağılılığı neden önemli diye sorduğumuzda iş sonucunu etkilemesi açısından kurumların, ik birimlerinin çok önemli bulduğu ve üzerinde tititzlikle durdukları bir faktör diyebiliriz.

* Etkinlikle ilgili not alabildiklerim bu kadar…

Mini zirve tadında bu önemli organizasyonda emeği geçen, farkındalık sağlayan, anlamlaştıran herkese teşekkür ederim.

Not : Etkinlik ile ilgili görsel ve metinsel paylaşımlara etiketleri ve  hesabı aracılığı ile ulaşılabilir.

Kaynak : Dale Carnegie Akademi, Deloitte, Marshall GoldSmith