“Takip Edilebilir İşveren Markası ve Çalışan Deneyimi Etkinlikleri – 2018” #employerbrand #employeeexperience #recruiting #events

İşveren markası ülkemizde giderek daha çok konuşulmaya, önemsenmeye ve iş süreçlerine dahil edilmeye başlandı.Bu gerçekten sevindirici bir gelişme.

İşveren markası yönetiminin etkin bir şekilde sürdürülebilirliğinde üst yönetimin tutumu ve katılımı kilit bir roldedir.

Bu yüzdendir ki insan kaynakları yöneticilerinin haricinde üst yönetimlerinde bu alanla ilgili sağlıklı bilgiler edinmesi, önemsemesi ve gelişmeleri güncel olarak takip etmesi de elzem olmakta.

Aşağıda işveren markası ve çalışan deneyimi üzerine 2018 yılı içerisinde gerçekleşecek olan birkaç ulusal ve uluslararası düzeydeki etkinliği takip amaçlı listelemeye çalıştım.

Reklamlar